Termin e-learning (electronic learning) odnosi się do nauki przy użyciu komputerów i Internetu. Na początku lat 90. amerykański naukowiec Louis Perelmann przewidywał, że e-learning wkrótce położy kres tradycyjnym szkołom.

Dzisiejsza rzeczywistość jest inna: E-learning nie kwestionuje szkoły. Wielu uczniów korzysta jednak z programów do nauki i usług internetowych, aby uczyć się w domu lub nadrabiać zaległości w materiałach szkolnych.

Szczególnie w jednej dziedzinie e-learning zyskał w ostatnich latach na znaczeniu: prywatna nauka języków obcych. Mając do dyspozycji komputer lub smartfon, słuchawki i mikrofon, można zasymulować niemal każdą sytuację.