Pojęcie „Edutainment” jest kombinacją angielskich słów „Education” (edukacja) oraz „Entertainment” (rozrywka, zabawa), która określa pewien sposób nauki. W edurozrywce treści nauczania podawane są w sposób interesujący oraz przypominający gry. Celem tego nowego rodzaju nauczania jest wzmacnianie motywacji i uwagi, niezbędnych do powiększania skuteczności nauki. Treści nauczania często są prezentowane za pomocą multimediów, gier komputerowych, interaktywnych programów nauczania na płytach CD-ROM bądź DVD.