Częstotliwość odświeżania ekranu jest określana przez ilość wyświetlanych klatek na sekundę i opisuje ilość pojedynczych obrazów, które mogą być odtwarzane w ciągu jednej sekundy. Jest to określenie znane głównie w obszarze techniki komputerowej i filmowej. Częstotliwość odświeżania mierzona jest zazwyczaj w hercach (Hz). Dla ludzkiego oka, na przykład, aby niewidoczne było nieprzyjemne dla oka migotanie ekranu, potrzebujemy przynajmniej częstotliwości 75 Hz. Jednak wartość ta może być zmienna dla różnych ludzi i ich indywidualnych doznań. Niektórzy ludzie widzą migotanie ekranu już przy 70 Hz, kiedy inni nie widzą go aż do 85 Hz.

Wygaszacz ekranu jest to program, który po określonym czasie bezczynności (brak ruchów myszy lub brak użycia klawiatury) rozpoczyna się automatycznie. Wyświetlacz zmienia się w zależności od zastosowanego wygaszacza – może to być np. słynny wygaszacz „Latające Tostery” z serii wygaszaczy After Dark. Wygaszacz wyłączy się, jeśli nastąpi ruch myszką lub użycie klawiatury. Wygaszacze ekranu przeznaczone były, aby monitory CRT nie były ciągle włączone, w dzisiejszych czasach przy zupełnie innych monitorach służą one tylko rozrywce.