Emotikon jest specjalnym układem znaków, do którego wykorzystuje się standardowe znaki typograficzne, tworząc w ten sposób różne rodzaje uśmiechu bądź wyrazy nastroju. Emotikony używane są do tego, aby wyrazić w wiadomościach tekstowych nastrój oraz uczucia. „Uśmieszki” wykorzystywane są przede wszystkim w mailach, czatach, oraz forach internetowych. Wiele programów zastępuje konkretne sekwencje znakowe rzeczywistymi grafikami, odwzorowującymi prawdziwy uśmiech.

Emotikon to słowo mieszane od angielskich słów emotion = uczucie i icon = symbol, znak. Jest to zatem „znak uczuciowy”. Emotikony są wykorzystywane głównie podczas komunikowania się z innymi w internecie. Ponieważ „rozmawia się” tylko pisemnie na klawiaturze, trudno jest podkreślać pewne słowa i wyrażać nastroje. Mają w tym pomóc „emotikony”.

Emotikony składają się ze znaków interpunkcyjnych, które pojawiają się w określonej kolejności. Aby je rozpoznać, trzeba trzymać głowę ukośnie w lewo. Wszystko zaczęło się od znanej wszystkim emotikony, która składa się z dwukropka, znaku minus i nawiasu zamykającego i wyraża radość jako 🙂 wyraża radość. Ten znak był rozwijany dalej i dalej. W międzyczasie można znaleźć najbardziej zróżnicowane postacie. Oto wybór najważniejszych emotikonów, których dobrze jest używać podczas czatowania lub pisania e-maili:

🙂 Joy

🙁 Smutek

😉 Mrugnięcie okiem

😮 Usta otwarte w zdumieniu

😎 Osoba nosząca okulary

:-# Nawiasy