Pojęcie „Erase” (ang. Wymazywać, kasować) jest jedną z komend, stosowanych w obsłudze komputera, która służy do kasowania danych. Przy czym komenda „erase” posiada dokładnie taką samą funkcję, jak komenda „delete”, która również jest przeznaczona do wydawania polecenia usuwania danych. Dane, które zostaną usunięte z nośnika danych za pomocą tej komendy, nie mogą być odzyskane. Przypadkowe usunięcie danych może zostać cofnięte za pomocą polecenia „undelete” lub „unerase” zastosowanego bezpośrednio po usunięciu.