Skrót ETX jest rozinięciem frazy zwroty „End of Text” (koniec tekstu), określającej koniec wprowadzanej wiadomości lub danych. ETX przynależy przy tym do licznej grupy tak zwanych znaków sterujących, służących do wydawania poleceń urządzeniom wyjściowym (np. drukarka). Znaki sterujące ETX są używane przykładowo do przerwania wprowadzania tekstu w terminalu.