„Event” to wydarzenie, które występuje podczas pracy oprogramowania, jest rodzajem zajście określonej przez programistę sytuacji, podczas użytkowania systemu komputerowego. Ponieważ funkcje programu z reguły nie są przetwarzane liniowo, „zdarzenia” służą do wprowadzenia i wykonywania określonych, predefiniowanych czynności. Tak zwany „handlarze eventów” (niem. Event-Händlern, w języku polskim termin nie ma odpowiednika) są w stanie wewnątrz danego programu wprowadzić dowolną liczbę zdarzeń i w ten sposób usunąć różne procedury oraz zaprogramowane „zdarzenia”. „Zdarzenia” wykorzystywane są przykładowo w implementacji interfejsów użytkownika lub podczas symulacji komputerowej.