Pojęcie „extract” oznacza proces rozpakowywania skopresowanych pakietów danych. Kompresja dannych jest używany, aby zmniejszyć duże ilości danych i w ten sposób oszczędzić miejsce na nośniku. Przy wypakowywaniu proces kompresji danych jest odwracany, a plikom przywracana jest właściwa wielkość. Typowymi programami, które służą do rozpakowywania pakietów danych, są na przykład: Win-ZIP, Win-Rar czy 7-Zip.