Extranet cechuje się podobnymi właściwościami jak Internet, może być jednak wykorzystany tylko i wyłącznie przez ściśle określoną grupę użytkowników. Typowa zawartość extranetu jest udostępniane na przykład wewnętrz przedsiębiorstw dla ich pracowników oraz klientów. Informacje poufne mogłyby być bowiem wykorzystane poza firmą i udostępniane. Extranet jest chroniony głównie poprzez osobisty dostęp, który jest zabezpieczany za pomocą różnych technologii szyfrujących, użytkownik wprowadza tylko hasło dostępu.