Host dla plików to możliwe tłumaczenie dla tej usługi cyfrowej. Dostawca udostępnia warunki techniczne, aby móc publikować pliki w sieci.

Oferta jest bardzo różnorodna – od specjalistycznych serwisów dla filmów (Youtube) po ogólną ofertę plików „hosterów jednego kliknięcia”. Użytkownik przesyła plik za pośrednictwem strony internetowej na serwery dostawcy. Tam dostęp do niego może mieć wcześniej zdefiniowana grupa użytkowników lub wszyscy użytkownicy. Przesyłanie plików jest bezpłatne do określonej wielkości. Bezpłatne jest również ściąganie (downstream) z ograniczoną prędkością. Niektórzy dostawcy tej usługi są podejrzewani o umożliwienie użytkownikom nielegalnego rozpowszechniania treści chronionych prawem autorskim.