g2b lub „government-to-business” oznacza „rząd do biznesu”. Dotyczy to transakcji biznesowych pomiędzy firmami a władzami publicznymi, które są prowadzone za pośrednictwem mediów elektronicznych.