Jako „Geeka” określa osoby cechujące się ponadprzeciętną inteligencją, lecz posiadające pewne deficyty społeczne oraz interesujące się przy tym komputerami oraz nowymi technologiami. Ten typ osobowości jest szczególnie często spotykany w środowiskach hackerskich. Jako „geeka komputerowca” określa się człowieka, który więcej czasu poświęcają komputerom niż innym ludziom oraz przenosi sferą kontaktów towarzyskich w sferę Internetu.