Gigabajt jest jedną z miar danych i określa duże ilości danych podawanych w bajtach. Jeden bajt z reguły posiada 8 własnych bitów. W jednym gigabajcie znajduje się 1.000.000.000 bitów (według obliczeń w systemie dziesiętnym) lub 1.073.741.824 bitów (według obliczeń w systemie binarnym). Następną, jeszcze wyższą jednostką miary danych, jest terabajt, natomiast jednostką jeden stopień niższą od gigabajt jest megabajt. Przy użyciu tych jednostek zazwyczaj określana jest pojemność nośników danych takich jak klipsy USB, dyski twarde, płyty DVD oraz CD.