Heurystyka jest rodzajem postępowania analitycznego, przy pomocy którego można wybrać odpowiednie rozwiązanie dla konkretnego problemu, w szczególności można zdefiniować konkretny system z określonymi przesłankami. Dzięki analitycznemu postępowaniu z wykorzystaniem metod empirycznych przy opracowaniu heurystycznym można w dziedzinie informatyki opisać całe systemy oraz uprościć je koncepcyjnie. Metody heurystyczne służą w branży IT również do tego, aby znaleźć lepsze rozwiązania zarówno w krótko- jak i długoterminowych obliczeniach w systemach komputerowych. Heurystyka ustala przy tym optymalny kompromis, który można osiągnąć w złożonych zadaniach. Także skanery wirusów wykorzystują heurystykę, aby dzięki jednemu i systematycznemu procesowi znaleźć potencjalne wirusy na podstawie ich właściwości.