Za rozwój hipertekstów odpowiedzialne jest World Wide Web Consortium, w skrócie W3C. Język znaczników HTML stosowany jest do nadawania struktury grafice, tekstom, linkom oraz wielu różnych innym danym, na przykład dźwiękowym, wideo, PDF lub innym, które umieszczona są w obrębie danej strony internetowej. Dokumenty hipertekstowe określają podstawową strukturę strony internetowej oraz zawierają poza treściami wyświetlanymi na stronie także dodatkowe informacje w postaci metadanych. Hipertekst jest ważną podstawą World Wide Web.