Termin IAP (lub ISP) jest skrótem nazwy „Internet Access Provider” (lub odpowiednio Internet Service Provider) i oznacza dostawcę usług internetowych. Do zakresu usług świadczonych przez dostawców należy przygotowanie domeny, zapewnienie przestrzeni oraz pamięci dla poszczególnych serwerów, tworzenie bazy danych, adresów e-mail oraz licznych dodatkowych usług (na przykład. sklepy internetowe, blogi). Dostawcy najczęściej dopasowują swoją ofertę do indywidualnych potrzeb klientów, oferując za odpowiednią opłatą kompletne pakiety domen.