IBN jest skrótem angielskiego wyrażenia „I am buck nacked” (dosłownie jestem całkowicie nagi) i jest jednym z licznych skrótów używanych w trakcie wymiany wiadomości e-mail lub rozmowie na czacie. Na czacie mogą rozmawiać dwie osoby (czasami także więcej), komunikacja odbywa się w czasie rzeczywistym. Początkowo czaty umożliwiały tylko wymianę wiadomości tekstowych, obecnie możliwe także przesyłanie plików audio oraz wideo. Niektóre z komunikatorów internetowych, takich jak na przykład Skype, umożliwiają telefonowanie przez Internet. Skróty takie jak IBN używane są celu przyspieszenia komunikacji między rozmówcami.