ISO jest to skrót nazwy „International Organization for Standardization”, czyli Międzynarodowej Organizacji Normalizacji, która jest znaną na całym świecie instytucją zajmującą się normami. Międzynarodowa Organizacja Normalizacja należy, podobnie jak International Telecommunication Union, czyli Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny oraz Institute of Electrical and Electronics Engineers – Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników, do World Standards Cooperation. ISO zostało powołane do życia w 1947 roku, siedziba główna organizacji znajduje się w Genewie, współcześnie zrzeszonych jest 150 organizacji krajowych, każda z organizacji członkowskich może reprezentować wyłącznie swój kraj. Wszystkie normy ISO są publikowane w języku francuskim lub angielskim, a następnie tłumaczone na języki narodowe organizacji reprezentujących poszczególne kraje.