KB jest skrótem od kilobajt i jest to jednostka miary, która opisuje w informatyce ilość danych. Jeden kilobajt zawiera z reguły 1014 bajty, a jeden bajt to 8 bitów. Jednostki miary wykorzystywane są głównie w dziedzinie technik magazynowania danych oraz służą do opisu prędkości przesyłania danych. Szybkość transferu jest zazwyczaj podawana w jednostce czasu w formie znaku na sekundę (KB/s). Tutaj jednak KB oznacza kilobit, ponieważ podana jest liczba przesyłanych bitów na sekundę.