Pojęcie „moduł” można zdefiniować następująco:
• Moduł lub moduł wtykowy (z angielskiego Cartridge) jest to nośnik pamięci, który był dawniej używany w konsolach gier wideo oraz w pierwszych komputerach domowych. Często nazywano go także „modułem gry”. W tym znaczeniu słowo „moduł” najczęściej zastępowane jest pojęciem kartridż lub kartrydż.
• Moduł to także jedna z części oprogramowania, każdy program komputerowy składa się z wielu współpracujących ze sobą modułów.