Czytnik linii papilarnych (nazywany także skanerem linii papilarnych) pozwala na skanowanie palca, a następnie digitalizację jego odcisku. Czytnik linii papilarnych służy do udowadniania i potwierdzania tożsamości podczas kontroli dokumentów, wykorzystywany jest podczas kontroli przed wejściem do pilnie strzeżonych pomieszczeń, ale także jako dowód w dochodzeniach policyjnych. Wyróżnia się dwa różne rodzaje czytników linii papilarnych. W skanerach stacjonarnych palec musi być przeciągnięty po powierzchni skanującej, w drugim typie urządzeń palec powinien zostać położony na powierzchni skanującej, na której skaner samodzielnie i równomiernie kontroluje odcisk.