Partycje” to podzielone na mniejsze części jednostki fizycznego nośnika danych, na przykład dysku twardego. Partycjonowanie jest zalecane na przykład po to, aby uniknąć konieczności przechowywania ważnych danych na partycji systemu operacyjnego lub aby móc zainstalować na komputerze różne systemy operacyjne. Za pomocą różnych narzędzi duże dyski twarde można podzielić na mniejsze jednostki. Dzięki temu łatwiej jest znaleźć np. pliki. Partycje można również cofnąć.