Mianem „podkatalogu” określa się katalog, który znajduje się w obrębie katalogu głównego. Katalogi są najczęściej ułożone hierarchicznie i służą do utrzymywania porządku we wszystkich danych, jakie znajdują się na komputerze. Katalogi mogą być uporządkowane chronologicznie lub posortowane według różnych kryteriów. Katalogi, a w szczególności podkatalogi, są zawsze częścią całego systemu katalogów, który znajduje się w systemie operacyjnym. Podkatalogi można spotkać w komputerowych bazach danych, bankach danych oraz systemach informatycznych, na przykład w katalogach sieci web.