1. Protokół sieciowy umożliwia konwersję adresów IP na adresy sprzętowe (adres MAC), stosowane w sieciach Ethernet, a także pozwala na odpytywanie o adresy fizyczne wykorzystywane w technologiach takich jak Token ring cz FDDI. Zadaniem protokołu ARP jest wysyłanie prośby do komputerów w danej sieci, aby maszyny o określonym IP odpowiedziały wysyłając swój adres MAC. W każdym komputerze, jaki jest podłączony do sieci, tworzona jest tablica ARP, stanowiąca rodzaj bazy danych adresów IP powiązanych z adresami MAC, komputer zapamiętuje wszystkie adresy, z którymi już nawiązał komunikację, dzięki czemu redukuje się liczbę wysyłanych zapytań. 2. Drugim znaczeniem terminu ARP jest polecenie systemu Windows, które umożliwia odczytywanie adresów MAC komputerów zapamiętanych i umieszczonych na tablicy lokalnej.