Port równoległy (z angielskiego Parallel Port) jest zdefiniowany przez standard IEEE-1284 oraz służy do przesyłania danych pomiędzy systemem komputerowym a urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak skanery, drukarki, faksy. Standard został po raz pierwszy zdefiniowany w roku 1994 jako następca tak zwanego portu Centronics. Port równoległy definiuje właściwości odpowiednich interfejsów, które są udostępniane w protokołach sprzętowych oraz przewodach urządzeń peryferyjnych