User Datagram Protocol, czyli w skrócie UDP, jest to rodzaj protokołu sieciowego, należącego do warstwy transportowej. UDP jest odpowiedzialne za przyporządkowywanie danych internetowych do odpowiadającego im zastosowania. Protokół został opracowany w roku 1977, jako uzupełnienie TCP, żeby umożliwić korzystanie z protokołów zorientowanych adresowo. Do poprawnego działania portów w systemie docelowym User Datagram Protocol wykorzystuje mechanizm nadawania im poszczególnych numerów. Ponadto UDP jest w stanie sprawdzić poziom zintegrowania, jak i sumy kontrolne, które umieszczane są w dzienniku wraz z protokołami dotyczącymi wysyłanych pakietów danych. Mimo to UDP nie daje żadnej gwarancji, że pakiety zostaną rzeczywiście dostarczone, ponieważ dane są wysyłane bez zabezpieczenia i nawiązywania połączenia. Zdarza się, że w wysyłanych pakietach brakuje poszczególnych części lub zmieniona zostaje kolejność wysyłanych danych. Dlatego też podczas używania UDP niezbędne jest podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa.