Słowo „warez” to pojęcie odnoszące się do oprogramowania, które zostało zdobyte w sposób całkowicie nielegalny. Często w ten sposób określa się nielegalne lub ukradzione kopie. Samo pojęcie „warez” powstało w latach 80 ubiegłego wieku, ale rozpoznawalne stało się dopiero w latach 90, czyli w momencie szybkiego wzrostu popularności Internetu oraz możliwości, jakie niósł ze sobą powszechny dostęp do sieci. Termin pojawia się w kontekście ściąganie nielegalnych danych, programów, aplikacji, gier komputerowych wideo czy muzyki. Rozróżnia się różne typu warezów: moviez dla filmów, gamez dla gier komputerowych, appz dla aplikacji, seriez dla sfałszowanych lub skradzionych numerów seryjnych i tak dalej. Z biegiem czasu osoby prowadzące strony internetowe z warezami zaczęły oferować do pobrania nie tylko programy oraz multimedia, ale także banery reklamowe, reklamy oraz materiały pornograficzne. Rozprzestrzenianie się warezów odbywa się na różne sposoby, na przykład przez systemy BBS, serwery FTP, sieci IRC oraz fora newsów. Od roku 2000 wymiana plików odbywała się głównie za pośrednictwem tak zwanej wymiany internetowej, a w następnym dziesięcioleciu poprzez tak zwane serwery wymiany, czyli specjalne strony internetowe oferujące hosting plików.