Wiersz jest to jeden z elementów tabeli, która podzielona jest na kolumny oraz wiersze właśnie. Kolumny rozłożone są wertykalnie (pionowo), wiersze horyzontalnie (poziomo)