Pojęcie „Wifi” oznacza markę, która specjalizuje się w urządzeniach przeznaczonych do łączności bezprzewodowej, a dokładnie w związanymi z nimi standardami. Termin w praktyce często łączony jest w WLAN, czyli lokalną siecią bezprzewodową. Konsorcjum Wireless Ethernet Compatibility Alliance, określne mianem Wi-Fi Alliance, jest to związek zrzeszający ponad 300 organizacji, które zajmują się ustalaniem standardów oraz certyfikatów związanych z WLAN. Do tego Alliance testuje komponenty różnych produktów służących do łączności bezprzewodowej, a na końcu specjalnego procesu testowego nadaje urządzeniom lub komponentom certyfikat Wi-Fi. Przetestowane w ten sposób urządzenia producentów, którzy są członkami konsorcjum, otrzymują pozwolenie na wykorzystanie loga Wi-Fi. Dzięki temu postępowaniu możliwa jest do uniknięcia potencjalna niekompatybilności pomiędzy różnymi produktami.