WLAN, czyli Wireless Lan (Funk-Lan), jest to rodzaj połączenia sieciowego, w którym większa liczba komputerów jest ze sobą połączona bez potrzeby użycia jakiegokolwiek kabla. WLAN może być używane w różnych trybach.