Wake on Lan, czyli w skrócie WOL, jest to standard pozwalający na włączenie komputera przy użyciu karty sieciowej i lokalnej sieci LAN. Jest to rozwiązanie idealne dla komputerów firmowych, na których można przeprowadzić w nocy instalację aktualizacji bez potrzeby przeszkadzania użytkownikom w czasie codziennej pracy.