Zabezpieczenie przed kopiowaniem używane jest, aby uniknąć nieuprawionego oraz niedozwolonego powielania danych. Media takie jak na przykład DVD, Blue-Ray czy CD dzięki odpowiednim zabezpieczeniom mogę być wyłącznie odczytywane, ale nie można skopiować ich zawartości na inny nośnik danych. Niestety z technicznego punktu widzenia nie jest jednak możliwa stuprocentowa ochrona przed kopiowaniem, ponieważ istnieją liczne programy użytkowe, które potrafią obejść stosowane zabezpieczenia. Ponieważ oficjalnie jest zabronione powielanie utworów chronionych prawami autorskimi, za ich kopiowanie można zostać ukaranym grzywną.