Zetagrid jest to nazwa specjalnego, matematycznego projektu, który związany jest z prowadzaniem obliczeń w Internecie. Zetagrid zajmuje się różnymi teoriami, ale przede wszystkim ogniskuje wokół hipotezy Riemanna, która została sformułowana już w XIX wieku, ale jak dotąd nie udowodniono jej matematycznej prawdziwości. W hipotezie jest zawarte stwierdzenie, że wszystkie nietrywialne zera (nierzeczywiste) mają część rzeczywistą równą ½.