IEEE

„Institute of Electrical and Electronics Engineers”, czyli Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników, zapisywany w skrócie IEEE, to założone w 1963 roku międzynarodowe stowarzyszenie zawodowe inżynierów, zajmujących się elektryką, elektroniką oraz informatyką. Organizacja ma swoją siedzibą główną w Nowym Jorku i jest organizatorem licznych specjalistycznych konferencji zawodowych, tworzy też komitety odpowiedzialne za ustalenie standardów oprogramowania oraz sprzętu, a także zajmuje się publikacją wielu fachowych magazynów. IEEE ma na całym świecie łącznie ponad 400 000 członków, jest to największe stowarzyszenie zawodowe.

Shares

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *