Model OSI

Model OSI jest to standard sieci komputerowych, który został zdefiniowany przez Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną. Standard ten obowiązywał już w roku 1983 i składał się z siedmiu różnych poziomów. Poziom pierwszy jest to warstwa fizyczna, poziom drugi nazywany jest warstwą łącz danych, trzeci warstwą sieciową, poziom czwarty to tak zwana warstwa transportowa, następnie wyróżnia się warstwę sesji, jako szóstą prezentacji, warstwa siódma, ostatnia, to warstwa aplikacji. Każda z warstw musi zostać opisana i pracować zgodnie z wytycznymi protokołu komunikacyjnego.

Shares

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *