Baza danych jest zbiorem uporządkowanych w określony sposób informacji. W ogólnym znaczeniu bazą danych jest katalog zbiorów bibliotecznych bądź książka telefoniczna. W informatyce baza danych zawiera informacje cyfrowe, zebrane i uporządkowane według reguł konkretnego programu komputerowego, który nazywany jest systemem zarządzania bazą danych (ang. database management system). Współczesne bazy danych oferują o wiele szersze możliwości niż tylko gromadzenie danych liczbowych bądź tekstowych, pozwalają także na katalogowanie audio bądź wideo, a także danych obrazów. Historia baz danych sięga 1963 roku, pierwszy system opracował wówczas Charles Bachan. Mniej więcej do tego czasu rozwijane są nowe modele gromadzenia danych (np. relacyjny model danych E.F. Codda, czy bazy XML czy obiektowe bazy danych). Bazy danych można ogólnie podzielić na proste oraz złożone. Najczęściej wykorzystywaną bazą danych jest baza złożona – relacyjna.