EDV jest skrótem pojęcia „elektronische Datenverarbeitung“ (pol. elektroniczne przetwarzanie danych) i służy jako określenie obejmujące zarówno zapis, jak przetwarzanie różnorakich typów danych przy użyciu komputera lub innego sprzętu elektronicznego. W większości dużych firm znajdują się specjalne działy, która są odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie oraz utrzymanie całej infrastruktury elektronicznej.


Pojęcie EDI jest skrótem angielskiego zwrotu „Electronic DATA Interchange“ i oznacza elektroniczne wymianę danych. EDI służy jako swego rodzaju wspólny mianownik dla wszystkich procesów, w których możliwa jest droga elektronicznego przesyłania wiadomości pomiędzy programami i aplikacjami. Komunikacja podczas elektronicznej wymiany danych odbywa się zawsze w kierunku od nadawcy do odbiorcy i może przebiegać synchronicznie, asynchronicznie lub w pełni zautomatyzowanie. Celem rozwijania EDI jest przede wszystkim racjonalizacja ruchu danych oraz eliminacji błędu podczas ich przesyłu.

Baza danych jest zbiorem uporządkowanych w określony sposób informacji. W ogólnym znaczeniu bazą danych jest katalog zbiorów bibliotecznych bądź książka telefoniczna. W informatyce baza danych zawiera informacje cyfrowe, zebrane i uporządkowane według reguł konkretnego programu komputerowego, który nazywany jest systemem zarządzania bazą danych (ang. database management system). Współczesne bazy danych oferują o wiele szersze możliwości niż tylko gromadzenie danych liczbowych bądź tekstowych, pozwalają także na katalogowanie audio bądź wideo, a także danych obrazów. Historia baz danych sięga 1963 roku, pierwszy system opracował wówczas Charles Bachan. Mniej więcej do tego czasu rozwijane są nowe modele gromadzenia danych (np. relacyjny model danych E.F. Codda, czy bazy XML czy obiektowe bazy danych). Bazy danych można ogólnie podzielić na proste oraz złożone. Najczęściej wykorzystywaną bazą danych jest baza złożona – relacyjna.


Szerokość danej magistrali definiuje ilość dostępnych linii połączeń dla transmisji adresów pamięci w magistrali danych. Od odpowiedniej szerokości danej magistrali zależy jak wiele adresów może ona zająć jednocześnie i bezpośrednio w jednym momencie. Jeśli magistrala adresowa ma ponad 2 linie, wtedy może używać maksymalnie 22-óch miejsc w pamięci. Magistrala z 32 liniami może używać odpowiednio więcej komórek pamięci – 232.

Dzięki szerokopasmowej transmisji danych , dane te mogą być łatwo przesyłane w formie analogowej, a także w formie multipleksowania czyli w formie zwielokrotnionej. Poszczególne kanały połączeń szerokopasmowych mogą być tutaj stosowane w różnych konfiguracjach.Ta szczególna forma komunikacji pozwala nam na przesyłanie danych z dużą ilością danych na długich dystansach i na ogół realizowana jest poprzez łącza światłowodowe. Realizacja transmisji szerokopasmowej jest stosunkowo droga i pracochłonna.

Nośnik danych jest przedmiot lub urządzenie, które służy do zapisu oraz odczytu danych. Istnieją różne rodzaje nośników danych: płyty DVD, CD, zewnętrzne dyski twarde. Jednym z najbardziej popularnych nośników jest klips USB. Pamięć USB jest to mini nośnik danych, który waży około 20 gram i jest podłączany do portu USB w komputerze. Jest to idealne narzędzie do wymiany danych, na przykład między laptopem a stacją roboczą. Klipsy USB są jednocześnie napędem, jak i nośnikiem danych, w porównaniu z transferem danych przy użyciu kabla sieciowego, pracują wyraźnie szybciej.

Wymienny nośnik danych jest rodzajem pamięci, która służy do przechowywania danych oraz łatwego przenoszenia ich z jednego urządzenia na drugie. Dzięki wymiennym nośnikom dane mogą być przenoszone i kopiowane pomiędzy różnymi urządzeniami w sposób szybki oraz niezwykle wygodny. Zaletą tych nośników jest łatwość ich transportu, dzięki czemu użytkownik nie ma potrzeby zabierać ze sobą laptopa czy komputera. Do najbardziej typowych wymiennych nośników danych należą płyty CD, pamięci USB, płyty DVD, zewnętrzne dyski twarde, dyskietki, także karty pamięci oraz płyty Blue-Ray. Przydatne/powiązane definicje/linki: dyskietka, dysk twardy.

Dzięki korzystaniu z programów do archiwizacji danych możemy zapisywać dokumenty z minimum naszego wysiłku. Dzięki DMS (Document Management System) możemy zarządzać wszystkimi dokumentami, listami biznesowymi, faksami, plikami elektronicznymi i emailami zapisanymi na komputerze. Nawet pliki PDF, MP3, pliki HTML i pliki wideo mogą być archiwizowane. Dzięki użyciu słów kluczowych pliki te można bardzo łatwo odnaleźć. Ponadto użytkownik może sam organizować swoje archiwum zgodnie z własnymi kryteriami, może też dodawać własne komentarze i informacje do zapisanych plików. W internecie możemy znaleźć wiele tanich programów do archiwizacji, które możemy ściągnąć do naszego komputera.