Standardowo na Blue Book znajdują się płyty audio ( Enhanced CD z muzyką), zawierają one skompresowane dane audio aż do 98 utworów na jednej płycie. Na drugiej części tej płyty natomiast znajduje się dodatkowy materiał, który może być odczytany tylko przez komputery. Dzięki temu podziałowi możliwe jest zmieszczenie dodatkowych informacji o płycie audio, bez wpływu na odtwarzaną muzykę. Użycie takiej płyty w standardowych odtwarzaczu będzie odwoływać się tylko do plików audio, ale jeśli włożymy ją do komputera, będziemy mogli uzyskać dodatkowe informacje o płycie.

Określenie „Żółta Księga” (z angielskiego Yellow Book) odnosi się do standardu płyt CD, który jest niezależnym systemowo rozszerzeniem tak zwanej Czerwonej Księgi. Standard oferuje dwa różne tryby: Tryb Cd-ROM 1 oraz 2. W trybie 1 dostępne jest 2048 bajtów pamięci w pojedynczym sektorze, w trybie 2, dzięki pominięciu sprawdzenia błędów zapisu, 2336 bajty. Najczęściej wykorzystywany jest tryb 1. Żółta Księga została opublikowana przez firmę Sony oraz Philips i jest dostarczana licencjobiorcom za odpowiednią odpłatą.

Terminem „Book Type” (z ang. typ księgi) określa się bit, w którym zapisane są informacje umożliwiające rozpoznanie płyty DVD przez odtwarzacz. Dzięki „Book Type” płyty DVD+R, DVD-R oraz DVD-RW są odczytywane jako płyty DVD-ROM, wykorzystanie zapisanej informacji zwiększa kompatybilność nośnika z odtwarzaczami.