Edytor jest rodzajem programu komputerowego, który umożliwia przygotowanie oraz pracę nad różnego rodzaju typami danych. W zależności od obszaru zadań edytory różnią się budową oraz środowiskiem. Istnieją edytory, które zawierają relatywnie proste funkcje, natomiast inne umożliwiają użytkownikom niezwykle kompleksowe, wieloaspektowe środowisko pracy, służące do opracowania danych. Wyróżnia się edytory tekstowe, które obsługują wyłącznie zwykłe dane tekstowe, edytory HTML, których używa się do tworzenia kodu źródłowego stron internetowych czy też edytory audio, przeznaczone do obróbki audio.

Edytor tekstu jest to programu, który pozwala na tworzenie, przeglądanie oraz przetwarzanie plików tekstowych. Typowymi czynnościami, które można wykonać przy użyciu edytora, są: kopiowanie, wklejanie, usuwanie oraz przede wszystkim pisanie. Obok bardzo prostych edytorów, które wyposażone są tylko w funkcje podstawowe, istnieją też liczne edytory HTML, pozwalające na formatowanie tekstu oraz dodawanie rozmaitych elementów stylu. Teksty stworzone przy użyciu edytorów HTML służą one do upraszczania procesu przygotowywania stron internetowych, można je też przeglądać w przeglądarce internetowej.