Pojęcie EDI jest skrótem angielskiego zwrotu „Electronic DATA Interchange“ i oznacza elektroniczne wymianę danych. EDI służy jako swego rodzaju wspólny mianownik dla wszystkich procesów, w których możliwa jest droga elektronicznego przesyłania wiadomości pomiędzy programami i aplikacjami. Komunikacja podczas elektronicznej wymiany danych odbywa się zawsze w kierunku od nadawcy do odbiorcy i może przebiegać synchronicznie, asynchronicznie lub w pełni zautomatyzowanie. Celem rozwijania EDI jest przede wszystkim racjonalizacja ruchu danych oraz eliminacji błędu podczas ich przesyłu.