Gopher, uznawany jest za poprzednika World Wide Web, służył jako serwis informacyjny, bazujący na protokole klient-serwer i był przeznaczony głównie do udostępniania danych tekstowych. Gopher powstał w 1991 roku na Uniwersytecie w Minnesocie, zawierał przede wszystkim akademickie zbiory dokumentów, które można było dzięki systemowi przeszukiwać niezwykle dokładnie, podobnie jak klasyczne katalogi.