Adres komórki jest to określenie umiejscowienia komórki w arkuszu kalkulacyjnym. Adres składa się z numeru wiersza oraz litery, która oznacza daną kolumnę. Istnieje także sposób adresowania komórek, w którym używane są wyłącznie numery, oznaczające zarówno kolumny, jak i wiersze. Pierwszy numer odnosi się zawsze do wiersza, natomiast drugi do kolumny.