Jeśli zawartość strony nie jest w pełni wyświetlona na ekranie możemy wtedy użyć paska przewijania, aby wyświetlić zawartość do przewijania w pionie lub poziomie, aby dostać się do dalszych informacji. Idź myszką na pasek i przytrzymaj go, teraz możesz łatwo przesunąć pasek w górę i w dół lub w lewo i prawo.