Biblioteka uruchomieniowa (ang. runtime library) jest to zbiór funkcji, które są wyłączone podczas dołączanie kodu aplikacji do biblioteki programistycznej. Funkcje te są dodawane do pliku uruchomieniowego i aktywowane w trakcie działania danego programu. Biblioteka uruchomieniowa służy standaryzacji i poprawie efektywności pracy systemu.