Pasek zadań jest częścią interfejsu użytkownika, służy głównie do uruchamiania programów albo przełączania między aktualnie otwartymi aplikacjami. Dzięki paskowi zadań użytkownik ma szybki dostęp zarówno do zainstalowanych programów, jak i do menu, służącego do obsługi systemu operacyjnego. Na pasku zadań pojawiają się także aktualne informacje, takie jak aktywne procesy, data, godzina, komunikaty systemowe, czy wydajność systemu. Pasek zadań można spersonalizować oraz umieścić w preferowanym przez użytkownika miejscu ekranu. Do paska zadań można przypiąć pasek szybkiego dostępu. Programy, do których użytkownik potrzebuje szybszego dostępu, zapisywane są jako Admin-C.