NumLk lub Num Lock to jeden z klawiszy klawiatury komputerowej, który można znaleźć z lewej strony, powyżej klawiatury numerycznej. Ten klawisz nie występuje jednak we wszystkich klawiaturach. Num Lock służy do włączania i wyłączania klawiatury numerycznej. Kiedy funkcja klawiatury numerycznej jest wyłączona, nie można przy jej pomocy wpisać żadnych wartości. Klawisz NumLk został wymyślony dlatego, że w pierwszych klawiaturach komputerów IBM nie było osobnego bloku dla kursora, a klawiatura numeryczna była jednocześnie używana do wpisywania wartości liczbowych oraz jako kursor.

Klawisz Caps Lock , który znajduje się na każdej standardowej klawiaturze komputerowej, służy do włączenia funkcji pisania wielkich liter oraz znaków specjalnych klawiatury numerycznej. Po wyłączeniu tej funkcji (ponowne przyciśnięcie klawisz Caps Lock) z powrotem wpisywane litery stają się małe, a zamiast znaków specjalnych klawiatury numerycznej wstawiane są liczby. Klawisz ten znajduje się z reguły tuż nad klawiszem „shift”, z lewej strony klawiatury, i oznaczony jest zazwyczaj kłódką lub strzałką skierowaną w dół oraz słowem Caps Lock.