Złośliwe oprogramowanie (malware) jest to zbiorcza nazwa wszystkich programów, które są w różne sposoby przemycane do systemu operacyjnego w celu wyłudzania wrażliwych danych użytkownika lub wyrządzenie mu szkody przez manipulowanie jego komputerem. Istnieje tak wiele rodzajów złośliwego oprogramowania, że prawie każdy posiadacz komputera chociaż raz zetknął się z jego działaniem. Malware bardzo często działa w tle, przez co zazwyczaj jest niewidoczne dla użytkownika. Programy, które mają za zadanie chronić system operacyjny, na przykład programy antywirusowe czy firewalle, często nie są w stanie uniknąć zainfekowania komputera. W wielu przypadkach malwere, które znajdzie się na komputerze, tak manipuluje zabezpieczeniami systemu, że pozwalają one przeniknąć kolejnym złośliwym programom. Do szkodliwych programów zalicza się: wirusy, trojany, robaki, aplikacje backdoor, adware oraz spyware (programy śledzące).

Termin „oprogramowanie kontekstowe” odnosi się do właściwości aplikacji, która reaguje na aktualną sytuację systemu. Tego typu oprogramowanie może na przykład zaoferować użytkownikowi odpowiednią pomoc, zaraz po tym, jak pojawi się problem. W przypadku, gdy w systemie operacyjnym Windows występuje awaria, zorientowane problemowo linki oraz kontekstowe programy pomocy często automatycznie oferują użytkownikowi wsparcie oraz sugerują odpowiednie rozwiązanie. Warto pamiętać, że ruch myszki Mouseover-Popups jest również opisywany z uwzględnieniem kontekstu.

Oprogramowaniem użytkowym nazywamy aplikację, program komputerowy lub aplikację internetową. Mogą to być np. programy do pisania, programy do formatowania tekstu lub obrazu, programy służące rachunkowości finansowej lub edycji wideo lub tabel. Programem użytkowym może być także mała aplikacja użytkowana np. na telefonach komórkowych lub smatfonach czy też tabletach. Aplikację taką możemy też uruchomić lokalnie na komputerze lub w przeglądarce internetowej.