W sektorze rozruchowym zawarte jest wszystko czego potrzebujesz, aby uruchomić system plików, za pomocą którego możesz uruchomić system operacyjny uruchamianego komputera. Wartości przechowywane w kodach sektorach rozruchowego zostaną automatycznie odczytane podczas uruchamiania programu, a następnie załadowane do pamięci i wykonane. Jeśli w sektorze startowym pojawi się jakiś defekt, proces rozruchu nie będzie mógł zostać przeprowadzony prawidłowo. Jeśli część całego sektora rozruchowego zostanie usunięta, wtedy komputer nie będzie w stanie zostać uruchomiony.

Program rozruchowy pochodzi od angielskiego słowa to boot, i oznacza rozpoczęcie lub start. Dzięki programowi rozruchowemu użytkownik może tuż po uruchomieniu komputera wejść w ustawienia. Podczas ładowania danych, wszystkie funkcje komputera są sprawdzane i testowane pod kątem ewentualnych usterek. Po zakończeniu rozruchu, komputer jest przygotowany do pracy i udostępniony użytkownikowi.